ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-2017 z dnia 30.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-2017 z dnia 30.11.2017.pdf

„W wyniku przeprowadzonej procedury najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez EXEON Sp. z o. o., UL. ZABŁOCIE 25/ Studio 13, 30-701 Kraków. Wybrana oferta przyczyni się do realizacji celów projektu i zapewni, iż środki będą wydatkowane ekonomicznie”