ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 21.07.2017

W związku z planowana realizacją projektu pn. „Opracowanie urządzenia diagnostycznego pozwalającego na innowacyjne badanie położenia kątowego zębów górnych względem czaszki w czasie rzeczywistym w przestrzeni trójwymiarowej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Przychodnia Stomatologiczna KODENT Joanna Szczerbaniewicz zgodnie z zasadą konkurencyjności ogłasza postępowanie na  zakup usług.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 21.07.2017