Digitalizacja, telemedycyna i zaawansowane procedury sanitarno-epidemiologiczne skutecznym sposobem na wdrożenie rozwiązań zapobiegających zaprzestaniu wykonywania rehabilitacji narządu żucia spowodowanej Covid 19

Usługa rehabilitacji narządu żucia stanowi udoskonalenie dotychczas świadczonej usługi w Przychodni KODET  poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wprowadzających digitalizację i telemedycynę. 

Dzięki zakupowi skanera wewnątrzustnego, została zminimalizowana konieczność pobierania masy wyciskowej i prawie 4 krotnie został skrócony czas trwania usługi (oprogramowanie połączone z drukarką 3D umożliwi wydruk na miejscu). Skaner zapewnia pełną digitalizację, w tym szybkość i dokładność skanowania. W efekcie pełen zakres usługi jest wykonany tego samego dnia. Zakupiony aparat do analizy snu umożliwia zdalne przeprowadzanie badań potrzebnych przed wykonaniem usługi (oddechu i pracy sercowo-naczyniowej) i przesyłanie ich do analizy oraz otrzymanie raportów. Innowacyjny unit stomatologiczny jest wykorzystywany do rejestracji technik fizjoterapeutycznych rehabilitacji narządu żucia i archiwizacji danych przez smartfon pacjenta. Zakup unitu z kamerami o rozdzielczości 4K wbudowanymi w lampę umożliwia automatyczną rejestrację procesu. Zakupiony skaler, pracuje natomiast wg protokołu Guided Biofilm Therapy i piasku stomatologicznego na bazie erytrytolu. 
 
Ponadto, zakupione urządzenia umożliwiają wdrożenie innowacji organizacyjnej rozumianej jako nowe podejście do współpracy z pacjentem (oparte na cyfryzacji i telemedycynie). Innowacyjność opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii: Skaner wewnątrzustny – umożliwia precyzyjną digitalizację uzębienia pacjenta, a także wykorzystanie chmury obliczeniowej jako elementu telemedycyny. Skaner umożliwia zachowanie wszystkich prac przeprowadzonych w gabinecie przy fotelu pacjenta w wirtualnej przestrzeni dzieki czemu można mieć do nich dostęp z dowolneo  miejsca, dzięki czemu możemy zdalnie konsultować proces leczenia z pacjentem. Aparat do badania snu – jest wykorzystywany przez pacjenta w domu, a wyniki do których dostęp mają lekarze Przychodni KODENT są przesłane zdalnie do analizy przez Internet do firmy opracowujacej raporty o stanie zdrowia pacjenta na podstawie przesłanych zdalnie przez niego danych. Unit stomatologiczny – lampa pola pracy umożliwia konsultacje on-line i komunikację z pacjentami poprzez wykorzystanie m.in. wirtualnych projektów prac proponoanych prac protetycznych składających się unowoczęsnioną kompleksową usługę rehabilitacji narządu żucia, łatwe edytowanie i bezpieczne udostępnianie zapisanych materiałów (np. na stronie www). Współpraca z pacjentem udoskonalona zostanie o filmy instruktażowe zw. z leczeniem narządu żucia (nagrywane automatycznie z lampy unitu w najwyższej jakości 4K). Pacjent będzie mógł otrzymać standaryzowane techniki fizjoterapeutyczne (także nagrane u innego pacjenta w warunkach zbliżonych do klinicznych – w przypadku braku możliwości udziału osobistego).  
 

Dotacja UE